หลักสูตรระยะสั้น » การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม

27 เมษายน 2017
1570   0

การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม โดยแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

 

Patrick Omameh Authentic Jersey