ประชาสัมพันธ์ » พีธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

พีธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

9 สิงหาคม 2019
2187   0

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 

นายประทีป อนิลบล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ  เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  นำคณะครู เจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพรพระชัยมงคล 

รับชมภาพเพิ่มเติม

Patrick Omameh Authentic Jersey