วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร

01 ส.ค. 2017
1/8/2560 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ อาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยนายปราโมทย์ ขุนเพ็ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมส่งตัวแทนแผนกวิชาช่างยนต์,ช่างไฟฟ้ากำลัง,ช่างเชื่อม,ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จังหวัดสกลนคร และได้มีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป >>>ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ – อาชีวศึกษา- เอสโซ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ

12 ก.ค. 2017
วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ นายปราโมทย์  ขุนเพ็ง  ทำหน้าที่ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ - อาชีวศึกษา-เอสโซ ประจำปี 2560  ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ  ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนส่งโครงงานฯ เข้าร่วมประกวดอย่
    • 1
    • 2