วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

หลักสูตรระยะสั้น

อกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
ออกนิเทศจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น
ออกนิเทศจัดการเรียนสอนหลังสูตรระยะสั้น
ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก หลักสูตร 30 ชั่วโมง โดยทีมงานสาขาช่างยนต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิชางานประกอบผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม
เปิดโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment Vocational Boot Camp ครั้งที่ 1 วิชาเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด ณ โรงเรียนพุทธโธวาท บ้านชีลอง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
การอบรม EDUCATION TO EMPLOYMENT VOCATION BOOT CAMP การจัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ออนไลน์
วิชานวดคลายเครียดและประคบสมุนไพร เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยผักหนาม ต.ซับสีทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ