วันเสาร์, 25 กันยายน 2564

English Camp

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติโดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page