วันเสาร์, 28 พฤศจิกายน 2563

English Camp

ในวันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและการทำงานร่วมกับองค์กรต่างชาติโดยมีกิจกรรมเพื่อเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

รับชมรูปภาพเพิ่มเติม