วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2020
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563)​ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายประทีป อนิลบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี ณ ลานหน้าเสาธง รับชมรูปภาพเพิ่มเติม https://www.yout