วันเสาร์, 3 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์

การตรวจการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565-2567
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาเครื่องหนัง
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประกวดพานไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง)