วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง( PA)สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
กิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา เทคนิคการซอยผม
เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาแต่งเล็บ
เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ด้านการดำเนินธุรกิจ แผนกช่างยนต์
เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาแต่งเล็บ
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาสระ – ไดร์ ตัดผมเบื้องต้น