วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชาซอยผม ดัดผม
เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา สระ ไดร์ เซ็ตผมเบื้องต้น
เปิดรับสมัคร หลักสูตรระยะสั้น วิชา การตัดผมชาย
ประชาสัมพันธ์งาน มดอีสานสังสรรค์ ครั้งที่ 51+3 “มดอุดรสะออนคัก” ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
ปิดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานระดับจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566
เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง ทักษะพื้นฐาน ทักษะการประกวดดนตรีพื้นบ้าน ประเภทเดี่ยว ระดับจังหวัด ระดับภาค ปีการศึกษา 2565-2567
โครงการพัฒนาทักษะ Admin ระดับจังหวัด เพื่อบริหารจัดการ ผ่านระบบ VEC Skills และ AFT Meet
โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปี 2566
พิธีประดับแถบ 3 สี กองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2566