วันจันทร์, 27 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาโปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบกราฟิก
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาแต่งเล็บ
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาสระ – ไดร์ ตัดผมเบื้องต้น
ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้การต้อนรับและเข้ารับฟังนโยบายจากท่าน เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
การตรวจการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดชัยภูมิ
เกณฑ์ กติกา การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565-2567
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบการและเขียนแผนธุรกิจ
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาเครื่องหนัง
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565