วันศุกร์, 12 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาเครื่องหนัง
รับสมัครนักเรียน หลักสูตรระยะสั้น วิชาอาหารไทยยอดนิยม
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประกวดพานไหว้ครู
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พระภูมิเจ้าที่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพิเศษสอน)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูสอนพิเศษ)