วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มีนาคม 2563 บรรยากาศการ ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 30 มีนาคม 2564 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน – นักศึกษา จำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 แผนกทักษะพื้นฐาน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ รับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทานสถานศึกษาขนาดเล็ก
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณ ผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ขอขอบพระคุณนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ได้ให้เกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการเพื่อรับการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ผลการแข่งขันทักษะวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 2564
กีฬาสีภายใน วิทยลัยสารพัดช่างชัยภูมิ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2564
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา