วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2560
ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Scoopy-I Idols 2017
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาหมากล้อม ร้อยเอ็ดเกมส์ ครั้งที่ 12
ประมวลภาพการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาตร์ – อาชีวศึกษา- เอสโซ ประจำปี 2560 ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
เรียนฟรี สิ่งประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 7 แบบ