วันจันทร์, 17 พฤษภาคม 2564

ข่าวล่ามาเร็ว

ร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ฯกับจังหวัด เนื่องในวันมาฆะบูชา ณ วัดไพรีพินาศ
การลงพื้นที่ปฏิบัติการของท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขา สอศ. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 28 กค.63
เช้า 28 กค.63 06.30 น. คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิรับมอบแอลกอฮอล์ จากท่าน สส.สุชาติ ภิญโญ จำนวน 40 ลิตร
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก แบบที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ขั้นตอนการยื่นคำร้องแก้ 0/มส. ผ่านระบบ iStudents
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562
รับสมัคร วิชา ขับร้อง