วันอังคาร, 20 เมษายน 2564

ข่าวล่ามาเร็ว

วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อให้ออกดอกบานทั่วแผ่นดิน
การประชุมวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ภายใน โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ ณ อบต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า ชัยภูมิ
ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ยินดีต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชีนีนาถในรัชกาลที่ ๙
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ออกให้บริการวิชาชีพ
โครงการทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร