วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ประกาศใช้ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน การตัดสินให้คะแนน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศข้อกำหนดสิ่งประดิษฐ์_ปีการศึกษา2560 

ประเภทที่ 1 แก้ไข 27-6-60

ประเภทที่ 2 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 3 แก้ไข 27 มิ.ย.60

ประเภทที่ 4 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 5 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 6 แก้ไข 27 มิถุนายน 60

ประเภทที่ 7.1 และ 7.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 8.1 และ 8.2 แก้ไข 27 มิถุนายน

ประเภทที่ 9 แก้ไข ณ.29 มิ.ย 60

ประเภทที่ 10 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่่ 11 แก้ไข 27 มิ.ย 60

ประเภทที่ 12 การนำเสนอภาษาอังกฤษ แก้ไข 27 มิถุนายน 60

สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

แบบเสนอโครงการวิจัย (ว-สอศ.-2) 2560

แบบรายงานการวิจัย (ว-สอศ.-3) 2560

Comments

comments